Kundcase

Volvo Cars – Kortare ledtid och högre kvalitet med samarbete och felsökning i SharePoint

Volvo Cars - Kortare ledtid och högre kvalitet med samarbete och felsökning i SharePoint - - Avega Group AB

Kortare ledtid och högre kvalitet med samarbete och felsökning i SharePoint

När Volvo Cars implementerade SharePoint för att minska dubbelarbete, snabbare kunna identifiera potentiella felkällor samt effektivisera samarbetet mellan ingenjörer bidrog Avega Group med ett team bestående av en projektledare och en Lead Developer.

Uppdraget var att korta ledtiden genom att utveckla och stödja en process inom biltillverkning. Detta skulle göras genom att implementera SharePoint för att effektivisera samarbetet mellan ingenjörer och därmed minska dubbelarbete, samt skapa förutsättningar för att snabbt kunna identifiera felkällor.

Parallellt arbete gav långa ledtider

Ingenjörer arbetar i CAD-program där de ansvarar för olika delar i ett fordon. Då ändringar görs parallellt uppstår ibland fel när en ändring inte fungerar tillsammans med en annan. Felen identifierades manuellt när all data synkroniserades. Därefter kunde arbetet med att åtgärda felkällorna inledas, vilket ledde till långa ledtider.

Bättre samarbete och regelstyrd identifiering av felkällor

Lösningen var en SharePoint-lösning som importerar beräkningarna och visar värdena i enlighet med uppsatta regler, så att potentiella felkällor pekas ut direkt. Dessa kan då granskas och hanteras när de uppstår. Systemet har också regler för vilka parametrar som inte ska inkluderas i granskningarna för att undvika onödigt arbete. Resultatet blir bättre samarbeten, mindre parallella processer och kortare ledtider. Dessutom minskade behovet av anteckningar, noteringar och e-post som tidigare behövts för att säkra processen.

Projektet jobbade enligt agil metodik och dokumenterades i JIRA. Det agila tillvägagångssättet möjliggjorde en hög anpassning till verksamhetens behov. Projektet har varit framgångsrikt och avslutades både i tid och inom budget trots flera förändringar i tidsplanen för det projekt som skulle stödjas.

Leverans: En SharePoint-lösning som effektiviserar samarbete och snabbt identifierar felkällor
Avega Groups roll: Projektledare och Lead Developer
Teknik: SharePoint, agil metod, JIRA

Dela

Addimotion - Smart webblösning med kunden i fokus - - Avega Group AB

Nästa kundcase

Addimotion – Smart webblösning med kunden i fokus

Läs kundcase