Kundcase

SJ – Ökad affärsnytta och färre system med konsoliderad Business Intelligence-lösning

SJ behövde konsolidera sina BI-lösningar och skapa en enhetlig användarupplevelse samtidigt som större datamängder behövde analyseras. Därför byggdes, med Avegas hjälp, en enhetlig lösning baserad på SAP HANA och SAP Business Objects.

Resultatet blev en heltäckande plattformslösning med ökad affärsnytta genom att informationen blev mer tillgänglig, enklare att förstå, betydligt snabbare att nå och mer detaljerad än tidigare. Projektet ledde även till att SJ, i linje med sin strategi, kunde släcka ner ett antal existerande system.

Uppdraget var att fördjupa möjligheterna till en enhetlig användarupplevelse, samt att rent tekniskt konsolidera existerande BI-lösningar till en samordnad plattform och därigenom möjliggöra nedstängning av gamla system. Dessutom skulle det nya systemet kunna hantera allt större datamängder utan att analyserna tog längre tid. Avega Group bidrog i rollerna som applikationsexpert/arkitekt för BW på HANA, SAP Data Services-arkitekt och inom ETL-utveckling.

Olika system gav otillgänglig data

Den tidigare lösningen låg i flera olika system och var fragmenterad och svåranvänd. Enbart ett fåtal användare hade kunskapen att komma åt information som behövde vara tillgänglig för flera. Dessutom var användarupplevelsen splittrad.

Heltäckande lösning gav effektivt och stabilt verktyg

Lösningen blev en heltäckande plattformslösning som uppfyller SJ:s krav på analys, rapportering och användarvänlighet. Lösningen byggdes med ett BW (Business Warehouse) på SAP HANA som datalager, tillsammans med SAP BI (SAP Business Objects) som slutanvändarverktyg. Eftersom SJ till stor del använder sig av källsystem som inte är SAP-baserade, valdes även SAP Data Services som integrationsmotor.

Verksamheten fick ett modernt och effektivt verktyg för analys och rapportering som överträffade de existerande lösningarna. Dessutom kunde de rent IT-tekniska förändringarna utföras, det vill säga nedstängning av existerande system, vilket var ett av syftena med projektet. Genom ett tätt samarbete med verksamheten under projektets gång kunde också mycket av den existerande affärslogiken stabiliseras och göras mer transparent, då den tidigare lösningen innehöll många om- och tillbyggnader, vilka gjorde stora delar av affärslogiken svårgenomträngd.

Leverans: En enhetlig Business Intelligence-lösning baserad på SAP HANA och SAP Business Objects.
Avegas roll: Applikationsexpert/arkitekt för BW på HANA, SAP Data Services-arkitekt och ETL- utveckling.
Teknik: SAP Business Objects, SAP BW på HANA, SAP Data Services, LSA++

Vill du veta mer kontakta

Dela

Nästa kundcase

Sveaskog

Avega stöttar Sveaskog i strategiskt vägval

Läs kundcase