Kundcase

DW-expertis bidrar till Nordeas IFRS 9-leverans

När de nya reglerna enligt IFRS 9-standarden träder i kraft ska Nordea kunna uppfylla detta regelverk. Avega har bidragit till det genom att leverera exponeringar för bankens befintliga kontrakt och koppla ihop dem med data från andra rapporteringssystem.

IFRS 9, nya regler för redovisning av finansiella instrument, börjar tillämpas 1 januari 2018. I likhet med andra noterade bolag och finansiella institut behöver Nordea uppfylla detta regelverk och förbättra den interna riskhanteringen.

DW-expertis och mångsidig IT-kompetens ger data för beräkning av förväntade kreditförluster

Under implementeringsfasen av IFRS 9-projektet på Nordea togs beslutet att två stora system med heltäckande information om bankens innehav ska användas som huvudkälla: BASEL och STARS, ett datalager ägt av Treasury-avdelningen.  Extraherat data används vid regelverkets kärnberäkning av förväntade kreditförluster (ECL – Expected Credit Losses). För att lyckas med arbetet söktes en erfaren Data Warehouse-arkitekt där fokus låg på kunskap om hur data är modellerat och erfarenhet från bankverksamhet. Det var även en fördel att kunna leda ett scrum-team och ha djupa praktiska färdigheter i SQL.

Komplex matchning sammankopplar information från två stora system

Även om data från BASEL-systemet används som bas i Nordeas IFSR 9-projekt, var leveransen från Treasury-systemet som Avega ansvarade för avgörande för att lyckas med rapporteringen. Till att börja med måste kontraktsexponeringar beräknas från existerande kassaflöden och levereras tillsammans med sannolikheten för förbetalning (prepayment probability). Den stora utmaningen låg sedan i att mappa data från båda systemen för att kunna skapa överensstämmande identiteter. Eftersom systemen använder olika dataleveranser samt regler för att identifiera de finansiella transaktionerna, applicerades flera metoder för att matcha data på rätt sätt.

Lösning och resultat

Avegas insats har bidragit till att leveransen skedde enligt kravspecifikationen och innebär att Nordea i denna del av lösningen uppfyller kommande regelverk när det träder i kraft. Tack vare BI-kompetens, noggrannhet och uthållighet är transaktioner mappade och kan användas i IFRS 9:s beräkningsmotor. Det är möjligt att använda framtagna exponeringsbelopp och sannolikhetsfaktorer i de olika beståndsdelarna av systemet samt uppnå spårbarhet med hög kvalitet.

Under uppdraget gjordes även kompetensöverföring från Avega för att öka förståelsen om datat och dess kvalitet i de olika systemen bland Nordeas datamodellerare. Det hjälper dem att ta fram modeller som fungerar bra i praktiken. Avega belyste även områden i datalagret med förbättringspotential. Nordea har också tagit ytterligare ett steg på vägen när det gäller validering av system och data.

Leverans: Data levereras enligt kravspecifikationen och uppfyller regelverk för IFRS 9 och förbättringsmöjligheter i datalagret har lyfts fram
Avegas roll: Senior BI/DW-arkitekt med bankerfarenhet
Teknik: Teradata, SAP HANA, SQL, IBM DataStage, JIRA

Vill du veta mer kontakta

Dela

Nästa kundcase

Kundcase

Automatiserad bonushantering med SAP S/4HANA bygger starka relationer

Läs kundcase